Biorezonans - FAQ

Biorezonans, czyli BRT, to nieinwazyjna metoda leczenia i diagnostyki różnych schorzeń. Aparat wychwytuje od pacjenta patologiczne częstotliwości drgań, analizuje je i przetwarza w drgania terapeutyczne. Prawidłowe drgania są przesyłane z powrotem do chorego pacjenta. Powoduje to wygaszenie drgań patologicznych i usunięcie błędnej informacji organizmu, co przywraca równowagę energetyczną. Wyrazem tego jest stopniowe ustępowanie symptomów choroby i powrót do zdrowia.

Z terapii metodą biorezonansu mogą korzystać osoby w każdym wieku, jednakże istnieje kilka przeciwwskazań do terapii. Są to: I trymestr ciąży, czynny nowotwór i chemioterapia oraz rozruszniki i implanty, których sygnał mógłby zostać zakłócony.

Jest to sprawa bardzo indywidualna, zależna od pacjenta i rodzaju schorzenia, każdorazowo ustalana przez terapeutę w miarę postępów terapii. Najczęściej jest to jednak od 5 do 8 terapii.

To zależy od rodzaju terapii, jednakże najczęściej jest to od 0,5 h (np. terapia odczulająca) do 1h (terapie na choroby przewlekłe).

Przed badaniem nie należy spożywać produktów pobudzających, jak kawa, mocna herbata czy napoje energetyczne, a także alkoholu. Ważne jest również, by usunąć z ubrania elementy metalowe i unikać biżuterii.

Absolutnie nie należy samodzielnie odstawiać leków przepisanych przez lekarza. Może się okazać, że po zakończonej terapii będzie możliwe zmniejszenie dawki lub odstawienie pewnych leków, należy jednak w tej kwestii każdorazowo skonsultować się z lekarzem.

Liczne badania dotyczące tej metody oraz praktyka terapeutyczna pozwalają określić skuteczność na ok. 80–90%. Skuteczność zależy od wielu czynników, na przykład doświadczenia terapeuty, używanej w gabinecie aparatury oraz stosowania się pacjenta do wskazań – np. stosowania odpowiedniej diety.

To sprawa indywidualna i zależy głównie od rodzaju terapii, ale najczęściej zalecane jest stosowanie terapii nie częściej niż raz w tygodniu, żeby organizm miał szansę „przetworzyć” otrzymane informacje. W stanach ostrych dozwolone jest jednak stosowanie terapii np. co 3 dni lub nawet codziennie (ostre bóle spowodowane urazem, infekcje bakteryjne). Należy dopasować częstotliwość tak, aby uzyskać jak największą korzyść dla pacjenta.

Należy pić duże ilości wody (1,5–2 litry dziennie), aby wspomóc organizm w pozbywaniu się szkodliwych substancji. Wskazane jest również unikanie używek, takich jak kawa, herbata, tytoń czy alkohol.

W przypadku alergenów pokarmowych niezbędna jest dieta wykluczająca odczulany alergen z diety zarówno podczas całego odczulania, jak i 2 tygodnie po zakończeniu terapii. W przypadku alergenów wziewnych można np. przeprowadzić odczulanie poza okresami największego pylenia lub na czas terapii nie przebywać w tym samym pomieszczeniu ze zwierzęciem, na które się odczulamy.

Efekty uboczne w sensie medycznym nie były dotychczas obserwowane. Za działania niepożądane po leczeniu możemy ewentualnie uznać początkowe zaostrzeniem pierwotnych odpowiedzi immunologicznych czy osłabienie organizmu spowodowane toksynami z eliminowanych patogenów. Prowadzą one jednak w rezultacie do pozytywnych efektów i występują we wszystkich metodach terapii regulacyjnej.

Diagnozy i terapie wykonywane w MediqpolBio nie są diagnozami i terapiami w rozumieniu medycyny akademickiej, a aparatura, na której pracujemy, nie jest aparaturą medyczną w rozumieniu art. 2 pkt. 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Nie zmieniamy zaleceń lekarskich, wizyta u nas nie zastępuje konsultacji lekarskiej. MediqpolBio nie prowadzi działalności leczniczej zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2016.1638 j.t.).

Złe samopoczucie po terapii mającej na celu zwalczać bakterie (szczególnie krętki), zarówno jeśli chodzi o terapię biorezonansem, jak i np. leczenie antybiotykiem wynika najczęściej z tzw. reakcją Herx (Reakcja Jarischa-Herxheimera). Jest ona obserwowana, kiedy z zabitych terapią bakterii zostaje wydzielona toksyna. Toksyny są stopniowo wydalane przez wątrobę lub nerki, a objawy reakcji Herxheimera pojawiają się, gdy te narządy nie nadążają z wydalaniem szkodliwych substancji. Objawami reakcji Herxheimera może być gorączka, bóle głowy, dreszcze, bóle mięśniowe i kostne, świąd, nudności i wymioty oraz wysypki skórne.

Zamknij menu