Astma a biorezonans

Astma a biorezonans

Od maja do grudnia 2003 roku Centrum Badań nad Astmą w Szpitalu Dziecięcym Jinan wprowadziło leczenie biorezonansem BICOM 2000 w terapii 415 dzieci cierpiących na astmę, z których 300 leczono metodą odczulania. Jak się okazało, łączny wskaźnik skuteczności sięgnął aż 93,3%.

Biorezonans w leczeniu astmy – metoda badania

W przeszłości było wiele metod badania alergenów, ale prawie żadne z nich nie nadawały się do wdrożenia w terapii dzieci. W tradycyjnych metodach nie można zastosować leczenia odczulającego, ale dozwolone było wykonanie testu. W maju 2003 roku Szpital Dziecięcy Jinan sprowadził z Niemiec urządzenie BICOM 2000. W ramach leczenia klinicznego leczono nim w Centrum Badań nad Astmą 300 dzieci cierpiących na astmę za pomocą testu alergenów i nadwrażliwości.

Dzieci podzielono losowo na dwie grupy: 87 przypadków w grupie porównawczej i 213 przypadków w grupie obserwacyjnej. W grupie badawczej było 197 chłopców i 103 dziewczynki w wieku od 2 do 15 lat. W grupie porównawczej osoby cierpiące na astmę były leczone środkami przeciwalergicznymi i zastrzykami z hormonów. Grupa obserwacyjna przez 7–10 dni po zaprzestaniu stosowania leków przeciwalergicznych i doustnych w trakcie przyjmowania leków hormonalnych poddawana była terapii odczulającej za pomocą BICOM 2000, bez stosowania leków przeciwalergicznych.

Biorezonans w leczeniu astmy – wyniki

U 52% dzieci poddanych terapii biorezonansem zaobserwowano, że objawy alergii, takie jak: astmatyczny kaszel, sapanie i ciężki oddech, a także swędzenie, kichanie oraz pociąganie nosem całkowicie zniknęły. Co więcej, w ciągu pół roku nie odnotowano u nich żadnych nawrotów. U kolejnych 32,8% małych pacjentów objawy astmatyczne i alergiczne rejestrowano rzadziej i w złagodzonej formie, nie pociągającej ze sobą potrzeby hospitalizacji.

7,9% dzieci cierpiących na objawy alergiczne zaobserwowało złagodzenie symptomów, a nawroty astmy pojawiały się pół roku później. W tych przypadkach obniżony był również czas hospitalizacji. Łączny wskaźnik skuteczności terapii wyniósł 93,3% – o 17,5% więcej niż w grupie porównawczej (75,8%).

Biorezonans w leczeniu astmy – wyjaśnienie

Zastosowanie technologii leczenia biorezonansowego opiera się na teorii kwantowej fali fizycznej zaproponowanej przez francuskiego naukowca Louisa Victora De Broglie. Twierdzenie to zakłada, że każda substancja ma swój własny specyficzny wzór falowy. Kiedy pewien alergen zetknie się z ludzkim ciałem, pobudza je do wytworzenia nieprawidłowego wzorca falowego. Ponowne zetknięcie z alergenem generuje silniejszą falę elektromagnetyczną.

Zakłóconą falę elektromagnetyczną można uzyskać z elektrody przymocowanej do ciała ludzkiego i umieścić w urządzeniu BICOM 2000. Po odwróceniu i powiększeniu tych wzorców fal w urządzeniu, odwrócone fale wibrujące mogą zostać wysłane z powrotem do ciała pacjenta w celu przetworzenia pozostałych fal elektromagnetycznych na normalne. W ten sposób ludzki organizm zdrowieje.

Dzięki niezawodnemu działaniu leczniczemu BICOM 2000 może być stosowany jako środek pomocniczy w skutecznym zwalczaniu astmy, nie tylko zmniejszając różnorodność leków i częstość nawrotów, ale także ograniczając wydatki medyczne. Urządzenie leczy bezboleśnie, skracając czas terapii i przynosząc efekt leczniczy w krótkim czasie.

Zamknij menu